eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty

Brak możliwości zalogowania do bankowości internetowej eBankNet z niewspieranych systemów operacyjnych oraz przeglądarek

W dniu 31.03 2024r. wprowadzona zostanie zmiana, dzięki której nie będzie można zalogować się do systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach z niewspieranych oraz niespełniających podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów operacyjnych (np. Windows 7 i Windows 8) oraz niewspieranych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer poniżej wersji 10, Firefox poniżej wersji 26, Chrome poniżej wersji 30, Opera poniżej wersji 17, Safari poniżej wersji 8 itp.).